Tuflex Anti Bird Net

Anti Bird Net කුරුළු දැල්
හෙවි ඩියුටි Tuflex branded
6m x 100m (අඩි 328)
2cm x 2cm කොටු
අවුරුදු 5කට වැඩි කල් පැවැත්ම.

From: Rs.195.00

Description

Anti Bird Net කුරුළු දැල්
හෙවි ඩියුටි Tuflex branded
6m x 100m (අඩි 328)
2cm x 2cm කොටු
අවුරුදු 5කට වැඩි කල් පැවැත්ම.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuflex Anti Bird Net”

Your email address will not be published. Required fields are marked *